Support
Tipanet
062-5147496
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

เชิญร่วมโมทนา บุญในสัปดาห์ 15-20 ตค 62

info@tipanetshop.com | 21-10-2562 | เปิดดู 804 | ความคิดเห็น 0

บุญในสัปดาห์

1. ร่วมงานกฐิน ถวายผ้าป่าไตรจีวร ณ วัดศรีรัตรธณรมมาราม จ.สมุทรปราการ , ร่วม พระเกศแก้วจุฬามณีมหาเจดีย์ และ พระอุโบสถกลางน้ำ

 

 

 

 

 

 

2. ร่วมกฐิฯสามัคี ณ วัดป่าสุขใจ เพื่อจัดซื้อที่ดินสร้าง วัดป่าสุขใจ (ชะอม)

อนุโมทนาบุญ กฐิน วัดป่าสุขใจ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำปัจจัย ไปซื้อท่ีดินสร้าง วัดป่าสุขใจ ( ชะอม) ครูบาอาจารย์เมตตา แสดงธรรม เพื่อเป็นเครื่อง นำใจ ให้มีหลัก ในการดำเนินขีวิต “ธรรม เสมอกัน “ เมื่อมีธรรมเสมอกัน จะทำให้ การอยู่ร่วมกัน ปราศจาก ความขัดข้องหม่องใจ มีแต่ความเมตตา การใช้ใจฟังธรรม รองรับพระธรรม ก็จะเห็นพ้องต้องกันไปหมด เอาหัวใจเป็นเครื่องวัด หัวใจท่ีมีธรรม หัวใจท่ีมี ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม เป็นเครื่องวัด ธรรมเป็น โอสถ แก้ทุกข์ทางใจ “ชาติ  ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปาสา “ เมื่อหัวใจยอมรับสภาพแห่งการเป็นอยู่ เป็นอยู่กับทุกข์ แบบเข้าใจ สุดท้าย ให้พิจารณาความตาย ทุกลมหายใจเข้าออก อยู่เสมอ “ ขอให้กัลยาณมิตร ได้อานิสงฆ์ ทุกประการ เหมือนมาปฎิบัติด้วยตนเอง สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิค่ะ 

 

ที่มา: บันทึกเสบียงบุญ จากคุณด้ายฟ้า ขอโมทนาสาธุ ครับ

 

 

 

 

 

 

โมทนา สาธุ แด่ทุกท่านครัย สาธุ สาธุ สาธุ ครับ

ความคิดเห็น

วันที่: 09-12-2022

แสดงความคิดเห็น
All Comments: 0 Pages: 1/0