Support
Tipanet
062-5147496
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
info@tipanetshop.com | 14-02-2023 | Hits  20
ร่วมปิดทองพระประธาน ในโบสถ์ วัดบ้านบน พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เนื่องจากเกิดเหตุอัคคีภัย ได้รับความเสียหายหลายส่วน อาทิ ภาพจิตรกรรม สมัย ร.2 , สิ่งของ รวมถึงพระพุทธรูป ทางชาวบ้านจึงร่วมกันบูรณะ และ ได้นำปัจจัยจาก การขายสินค้า ร่วมกับ กัลยาณมิตร ร่วมบูรณะด้วยครับ โมทนา สาธุ กับทุกท่านนะครับ
info@tipanetshop.com | 13-01-2020 | Hits  704
ร่วม สักการะ พระบรมเกศาธาตุ จาก ประเทศ ศรีลังกา ในรอบ 700 ปี ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และ ฟังเทศน์ หลวงพ่อ อินทร์ถวาย สันตุสสฺโก ถวาย พวงมาลัย กราบไหว้ พระพุทธชินสีห์ พระประธานในโบสถ์ และ พระบรมอัฐิ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ถ้านั่งสมาธิแล้วหลับ ให้นับลมหายใจ เข้า 1 ออก 2 เข้า 3 ออก 4 ให้ครบ 100 สัก 3 รอบ เป็นการฝึก ถ้านับได้ 20แล้วหลง เข้าเลขคี่ ออกเลขคู่ ให้เริ่มนับ 1 ใหม่ ลองปฎิบัติดู ร่วมสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ และ พระคัมภีร์ อายุกว่า 1000 ปี ณ วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม ร่วม ตักบาตร อาหารแห้ง ข้าวสวย ในง...
info@tipanetshop.com | 16-12-2019 | Hits  806
พระครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต วัดแสงแก้วโพธิญาณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เมตตาได้เปิดโอกาส ให้คณะศิษย์ศรัทธา ได้ กราบบูชา และเมตตา แสดงธรรมพุทธโอวาท อันเป็นปัจฉิมโอวาท ของพระพุทธเจ้า อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถะ มีสติอยู่ทุกเมื่อ ฝึกฝนวิปัสสนา ทำสติให้เห็นแจ้งว่า โลกนี้ อนิจจัง ไม่แน่นอน เป็นทุกข์ และ ไม่ใช่ของเรา ให้มีสตินึกอยู่เสมอ จะทำให้อยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุข รักษาสติจิต สู่จุดหมาย ขอนอบน้อมกราบบาท องค์ครูบา ที่กรุณาเทศน์สอนธรรมบทนี้ ซึ่งเป็นธรรมอันหมดจด เป็น เส้นทางเดินเพื่อการพ้นทุกข์สิ้นเชิง (เริ่...
info@tipanetshop.com | 10-12-2019 | Hits  893
บุญสร้างบารมี เททอง หล่อพระประธาน 11 พระองค์ 11 โบสถ์ 11 วัด พร้อมพระอัครสาวก ซ้าย-ขวา 11 คู่ ครั้งนี้หล่อเป็นครั้งท่ี 3 จะครบสมบูรณ์ พระประธานโบสถ์ 29 พระนาม 29 วัด วันที่ 5 ธันวาคม 2562 (วันพ่อแห่งชาติ) วัตถุประสงค์ เพื่อนำปัจจัยไปเททองหล่อพระประธาน และสมทบทุนสร้างโบสถ์ ซึ่งทางวัดกำลังดำเนินงานก่อสร้างอยู่ แต่ยังขาดจตุปัจจัยอีกจำนวนมาก ที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญต่างๆ สำหรับพระภิกษุสงฆ์-สามเณร อาทิ พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่, การสวด และฟังปาติโมกข์ในช่วงเข้าพรรษา,...
info@tipanetshop.com | 02-12-2019 | Hits  745
1. เลี้ยงเพล ถวายสังฆทาน หลวงปู่สรวง หลวงปู่สรวง เตือน ปลาย กพ-กลาง มีค 63 จะมีวิกฤติใหญ่ ให้ สาธุชน หมั่นทำกุศล ก่อนนอนให้นึกถึง บุญกุศลที่เคยทำถึงปัจจุบัน เช่น เราเคยสร้างพระ สร้างโบสถ์ สร้างโรงเรียน โรงพยาบาล สาธารณประโยชน์ หรือ ได้ ใส่บาตร ไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ปฎิบัติพระกรรมฐาน สังฆทาน ให้ระลึกรวมไว้เฉพาะหน้าแล้ว แพร่ดวงจิตอุทิศ ถวาย พระพุทธเจ้า เป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ก่อน จึง แผ่ให้แก่ สรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่เกิดในโลกนี้ มีความเกี่ยวเนื่องกับตัวเรา หรือ ไม่เกี่ยวกับเราก็ดี อย่าเ...
info@tipanetshop.com | 25-11-2019 | Hits  1105
20 พ.ย. 2562 กองบุญถวายแบตเตอรี่กับหลวงตาม้า บัดนี้ แบตเตอรี่ได้นำส่งถึงแล้วครับ ขออนุโมทนาบุญ ร่วมปัจจัย กับต้นบุญ “คณะหอมกลิ่นไอบุญ และผู้มีจิตศรัทธา “ทุกแรงบุญ บุญสำเร็จแล้ว มหาบุญใหญ่ ได้บุญทุกวัน ทุกครั้งที่ไฟติด ขอให้แสงธรรมในใจสว่างไสว น้อมถวายแบตเตอรี่ 40 ลูก พร้อมน้ำกรดเติมแบตเตอรี่ (ชุดละ 4,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,000 บาท) เพื่อใช้พ่วงเก็บไฟจากแสงโซล่าเซลล์ ณ วัดพุทธพรหมปัญโญ ถ้ำเมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ แบตเตอรี่ โบลิเด้น 12โวลต์ 100 แอมป์ ใช้พ่วงเพื่อเก็บไฟจา...
info@tipanetshop.com | 18-11-2019 | Hits  1076
1. ถวายภัตราหาร หมากพลู สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี ณ วัดระฆัง “ชิ นะ ปัญ ชะ ระ ปะ ริ ตัง มัง รัก ขะ ตุ สัพ พะ ทา “ ขออนุโมทนาบุญ กราบสักการะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร สวดมนต์ ปฎิบัติสมาธิ ถวายบุญ ใน ทาน ศีล ภาวนา ถวายเครื่องสักการะ หมากพูล 108 คำ ขอให้กัลยาณมิตร ได้อานิสงฆ์ แห่งธรรม อันสว่างไสว มีปัญญารู้แจ้งในกฎแห่งกรรม เข้าถึงสัจจะธรรมได้โดยง่าย สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิค่ะ (โตเด่น โตดี โตเจริญ) ไม่มีสิ่งใดเที่ยง ไม่มีสิ่งใดแน่นอน รู้แค่ใจ...
info@tipanetshop.com | 11-11-2019 | Hits  789
1. กราบสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร(พระแก้วมรกต) ณ วัดพระแก้ว เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิต ทั้งทางโลก และทางธรรม ขอให้กัลยาณมิตร ได้อานิสงฆ์นี้ และความเป็นมงคลทั้งหลาย เหมือนมาปฎิบัติด้วยตนเองทุกประการ สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ 2. กราบสักการะ ศาลหลักเมือง และสิ่งศักดิ์ ทั้งหลาย เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิต ทั้งทางโลก และทางธรรม ขอให้กัลยาณมิตร ได้อานิสงฆ์นี้ และความเป็นมงคลทั้งหลาย ความมั่นคงเป็นปรึกแผ่น เสมือนหลักเมือง อันตระหง่านงาม เหมือนมาปฎิบัติด้วยตนเองทุกประการ สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทาม...
info@tipanetshop.com | 04-11-2019 | Hits  778
1. “ฟังธรรม ปฎิบัติสมาธิ ถวายภัตราหาร ถวายปัจจัย ณ วัดป่าสุขใจ บางบ่อ " ฟังธรรมะบรรยาย ด้วยความเมตตา พระหลวงตาสงบ “ อัตตาหิ อัตะโน นาโถ-ตนของตนเป็นที่พึ่งของตนแล “ ไม่ต้องแก้บนที่ไหน แก้ที่ตนเอง ใจเราเอง ปฎิบัติเอง รู้เอง เป็น ปัจจัตตัง ดำเนินชีวิต อยู่ในศีลธรรม ทำสิ่งใด ย่อมได้สิ่งนั้นเสมอ “ การทำบุญต้องรู้คุณค่าของการให้ ความสวยงาม ขึ้นอยู่ที่ใจเรามอง มองเป็นกิเลส มองเป็นธรรม ให้เห็นความจริง ของความไม่เที่ยง ความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เห็นสมมุติ ในที่สุด ใจเราสงบ เป็นส...
info@tipanetshop.com | 28-10-2019 | Hits  651
1. วัดป่าสุขใจ (บางบ่อ) " ฟังธรรมะบรรยาย ด้วยความเมตตา พระหลวงตาสงบ “ อธิศีล อธิจิต อธิปัญญา “ “โลกธรรม 8 “ การเจริญ ในมรรค ให้ต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับจิต ให้เกิดปัญญา” เห็น นกน้อย จิก ตัวหนอน เป็นอาหาร เห็นถึง การเบียดเบียนชีวิต แต่เป็นธรรมชาติ พิจารณาอย่างเข้าใจ “ฟังธรรม ปฎิบัติสมาธิ ถวายภัตราหาร ถวายปัจจัย ในทุกกองบุญ “ขอให้กัลยาณมิตร ทุกท่าน ได้อานิสงฆ์ ทุกประการ เหมือนมาปฎิบัติ ด้วยตนเอง ขอให้ธรรมในใจสว่างขึ้น ทุกวันสาธุ สาธุ สาธุ 2. ขออนุโมทนาบุ...
1 | 2 | 3 | 4 | 5