Support
Tipanet
062-5147496
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

บุญในสัปดาห์ 28 ตค. - 3 พย. 62

info@tipanetshop.com | 04-11-2562 | เปิดดู 1129 | ความคิดเห็น 0

 

1. “ฟังธรรม ปฎิบัติสมาธิ ถวายภัตราหาร ถวายปัจจัย ณ วัดป่าสุขใจ บางบ่อ 

" ฟังธรรมะบรรยาย ด้วยความเมตตา พระหลวงตาสงบ “ อัตตาหิ  อัตะโน  นาโถ-ตนของตนเป็นที่พึ่งของตนแล 

“ ไม่ต้องแก้บนที่ไหน แก้ที่ตนเอง ใจเราเอง  ปฎิบัติเอง รู้เอง เป็น ปัจจัตตัง ดำเนินชีวิต อยู่ในศีลธรรม ทำสิ่งใด ย่อมได้สิ่งนั้นเสมอ 

“ การทำบุญต้องรู้คุณค่าของการให้  ความสวยงาม ขึ้นอยู่ที่ใจเรามอง มองเป็นกิเลส มองเป็นธรรม ให้เห็นความจริง ของความไม่เที่ยง ความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เห็นสมมุติ ในที่สุด 

ใจเราสงบ เป็นสุข อยู่ที่ใจ  ปัญญาในการมอง จะเห็นจิตในจิต ธรรมในธรรม เกิดขึ้น รู้คุณ รู้โทษ รู้ประโยชน์ ใจก็ระงับ 

“สวดมนต์แล้วได้อะไร “วงอริยสัจ “ทุกข์ สุมทัย นิโรธ มรรค  “ สวดมนต์ไม่รู้ความหมาย ก็ไม่มีเรื่อง เราอยู่กับสาธยายธรรม ก็ไม่มีเรื่อง ความคิดมัน หาเรื่อง เสียงในใจ มันชอบถาม กิเลสหน้าตาเป็นอย่างไร ก็ ความคิดเราทั้งนี้น สุข ไม่ได้เอาความรู้สึกกับใคร สุขที่ใจเรา “การเดินจงกลม “ เรามี พุทโธ จะเห็นความคิด เห็นก็กลับมา ที่พุทโธ เอา พุทโธ ป้อนแทนความคิด ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นตถาคต”อย่าหลงขันธ์ ตัวจิตคือตัวจิต ชีวิตคืออะไร  รู้ซ้อนรู้ มีเหมือนไม่มี 

 

ขน ผม เล็บ ฟัน หนัง อะไรสวย
ดูรวมๆแล้วสวย ..

เช่นนั้น เหมือน ล้อ พวงมาลัย อะไรสวย พอรวมเป็นรถสวย...

แล้วคนขับรถละ รถสวย แต่คนขับ ปาดซ้ายขวา แซง แบบนียังสวยไหม

หรือ เพราะตรงใจเรา เลยว่าสวย สรรพสิ่งล้วนไม่เที่ยง..

มองนอกศาลา มีต้นไม้หลายต้น(ต้นไม้)  ดูสวยไหม ต้นไหนสวย ล้วนเป็น (ต้นไม้) (ต้นไม้) (ต้นมะพร้าว) (ต้นไม้) (ต้นไม้) ต้นไม้

 

2. กฐิน ทาสีองค์พระ ณ วัดพระพุทธเจ้าศรีเชียงของ จ. เชียงราย

 

3. กฐิน วัดแสงแก้วโพธิญาร ครูบาอริยชาติ 2-3 พย. พิธียกยอดฉัตร เพื่อประดิษฐานบนยอด วิหารหอพระแก้วเกล้า และ งาน กฐินสามัคคี 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All Comments: 0 Pages: 1/0

ทดสอบ : 

 

 

ของดี ราคาโดน ลองเข้าไปดูเลย!

ชื่อสินค้า:  ชุดขาวปฎิบัติธรรมชาย,หญิง ชุดชี ชุดถือศีล ชุดขาว ชุดกินเจ

ราคาสินค้า:  ฿399

ส่วนลดสินค้า:  ฿219

https://s.lazada.co.th/s.okvnq

Click