Support
Tipanet
062-5147496
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

บุญในสัปดาห์ 2 ธค. 62 - 8 ธค. 62

info@tipanetshop.com | 10-12-2562 | เปิดดู 1192 | ความคิดเห็น 0

 

 

 

 

บุญสร้างบารมี 
เททอง หล่อพระประธาน  11 พระองค์ 11 โบสถ์ 11 วัด พร้อมพระอัครสาวก ซ้าย-ขวา 11 คู่ ครั้งนี้หล่อเป็นครั้งท่ี 3 จะครบสมบูรณ์ พระประธานโบสถ์  29 พระนาม 29 วัด
*********************
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 (วันพ่อแห่งชาติ)

 วัตถุประสงค์ เพื่อนำปัจจัยไปเททองหล่อพระประธาน และสมทบทุนสร้างโบสถ์ ซึ่งทางวัดกำลังดำเนินงานก่อสร้างอยู่ แต่ยังขาดจตุปัจจัยอีกจำนวนมาก ที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญต่างๆ สำหรับพระภิกษุสงฆ์-สามเณร อาทิ พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่, การสวด และฟังปาติโมกข์ในช่วงเข้าพรรษา, พิธีถวายทอดกฐิน ผ้าป่าสามัคคี หรือกิจอื่นๆ

เททองหล่อพระ ณ ลานด้านข้างของวัดศรีษะทอง ซอยข้างวัดศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

9.09 น. อ่านโองการ เปิดบายศรี บวงสรวงบูชาเทพเจ้า บูชาครูบาอาจรย์
10.00 น. พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตราหารเพล
11.00 น. ร่วมบวงสรวง และสวดมนต์พร้อมกัน
12.30 น. เททองหล่อพระประธาน 11 องค์ พร้อมพระอัครสาวก 11 คู่
15.30 น. พิธีถวายผ้าป่า
17.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
ขอให้อานิสงฆ์บุญ ทุกท่าน ทั้งผู้ร่วมปัจจัยและผู้อนุโมทนาบุญ ในบุญนี้  จงมีแต่ความสุข ความเจริญ ทั้งทางโลก ทางธรรม ท่ีสว่างไสว มีหัวใจพระพุทธเจ้า เป็นหลักนำทางชีวิต ให้รู้คุณค่าว่า เป็นการทำทานเพื่อบูชาศรัทธาคุณในพระพุทธศาสนา จึงขอให้อำนาจแห่งความศรัทธานี้เจริญเติบโต ยิ่งใหญ่ เพื่อ วิริยะ สติ และ ปัญญา อย่าได้ขาดตอน พลังแห่งความศรัทธาเป็นพลังธรรมอันยิ่งใหญ่ และจะแปรเป็นพลังบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เมื่อกระทำด้วยความเชื่อมั่น เป็นพลังแห่งความเชื่อมั่นศรัทธาในสิ่งที่กระทำ จะกลับมาตั้งเป็นก้อนบุญก้อนกุศลในจิต  เมื่ออธิษฐานก้อนบุญด้วยความศรัทธา และดึง วิริยะ สติ ปัญญา มาใช้งาน เมื่ออธิษฐานด้วยกำลังสติ ความเพียรชอบและปัญญา สติที่ใช้อย่างถูกต้อง ก็จะเกิดปัญญาอธิษฐานอย่างถูกต้อง ...ก็จะเกิดความสัมฤทธิ์ผล                                                                         

 

 

 

 

ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ที่วัดป่าพิชัยวัฒนมงคล อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ “ ในงานปักเขตพระราชทานวิสุงคามสีมา”
ณ วัดป่าพิชัยวัฒนมงคล อ.บางพลีจ.สมุทรปราการ และถวายปัจจัยครูบาอาจารย์  วันอาทิตย ที่_๘_ธันวาคม_๒๕๖๒

 

กำหนดการโดยประมาณ
(เช้า)วันอาทิตย์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
หลวงพ่ออินทร์ถวาย_สันตุสสโก_ประธานสงฆ์
เวลา ๐๗ : ๐๐ น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต(อาหารแห้ง)
เวลา ๐๘ : ๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ-สามเณร
เวลา ๐๙ :๐๐ น. พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร เป็นเสร็จพิธีฯ

 

(บ่าย) เวลา ๑๓ :๐๐ น. ประกอบพิธีปักเขตพระราชทานวิสุงคามสีมา
#สมเด็จพระวันรัต ฉายา พฺรหฺมคุตฺโต (จุนท์ พราหมณ์พิทักษ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ประธานสงฆ์ประกอบพิธี
ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมนียกถา พอสมควรแก่เวลา
พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร เป็นเสร็จพิธีฯ
 

" ศีล " เรามีแล้ว รักษาไว้ให้ได้
" ศีล " เป็นภาษาของพระพุทธเจ้า แปลเป็นไทยว่า " ปกติ "   ของทุกอย่างมีปกติของเขา คนก็มีความปกติของความเป็น คน ก็คือ  ศีล5

พระพุทธเจ้า ท่านสอนให้รักษา ไม่ได้สอนให้ไปหา ไม่ได้สอนให้ไปขอศีลที่ไหน
ให้เข้าใจว่า  ศีลอยู่ที่เรา ตั้งใจรักษาไว้ให้ได้ ไม่ใช่มาขอพระ พระก็ให้ไม่ได้ ของที่เรามีอยู่แล้ว ก็มาปฏิญาณแล้วกันว่า จะรักษาปกติของเราให้ได้ (หรือ สมาทานศีลนั่นเอง) 

อย่าทำผิดปกติ เพราะการรักษาปกติ ประโยชน์ก็คือ ไม่ติดคุก ไม่ถูกตำรวจจับ ไม่ขึ้นโรงขึ้นศาล คนที่ติดคุกเพราะไม่รักษาปกติของตัวไว้  รักษาปกติ ประโยชน์มหาศาล


สีเลนะ สุคะติง ยันติ .. สาธุ
สีเลนะ โภคสัมปะทา .. สาธุ
สีเลนะ นิพพุติงยันติ .. สาธุ
ตัสมา สีลัง วิโสธเเย .. สาธุ (กล่าว สาธุ รวม 4 ครั้ง)

" สุคะติง " เพราะไปแปลว่า ไป สวรรค์ ได้เพราะศีล โยมเลยนึกถึง สวรรค์... มันอยู่ข้างบน แล้วเมื่อไหร่จะไปก็ไม่รู้ ชาติหน้า, "สุคะติง" ให้แปลว่า ชีวิตราบรื่น ชีวิตเราราบรื่น มันถึงอยู่ในปัจจุบันนี้

" โภคสัมปทา " ไปเข้าใจว่า จะร่ำรวยได้เพราะศีล เราคิดว่าร่ำรวยเป็น มหาเศรษฐี เมื่อไหร่จะเป็น เอาแค่พอมีพอกิน คือ ไม่อด เช่น คนดีอยู่ข้างบ้านเรา ถ้าเขาไม่มีข้าวกิน เราจะให้ข้าวเขากินไหม?  
เขาไม่เคยทำร้ายเรา 
ไม่เคยขโมยเล็กขโมยน้อย 
เขาไม่เคยเกาะแกะลูกเมียเรา 
เขาไม่โกหกหลอกลวง เขาไม่เคยด่าว่าเรา 
เขาไม่ดื่มสุราเมรัย ไม่ติดยาเสพติด 
  พอมีพอกินไม่อด คนดีไม่มีใครเขาให้อด ก็ต้องช่วยเหลือ 

" นิพพุตังยันติ "  ไม่ทุกข์ร้อน ไม่เดือดร้อน

" ตัสมา สีลัง วิโสธเย " เพราะฉะนั้น ควรรักษาปกตินี้ไว้ให้ได้ ให้ดี สาธุ รวม 4 ครั้ง

รักษาศีล5ข้อได้ จะดับทุกข์ได้
ศีลอยู่ที่เรา รักษาไว้ให้ได้ ประโยชน์ 3 ข้อ 
(1).ชีวิตราบรื่น 
(2).ไม่อดตาย 
(3).ไม่ทุกข์ร้อนไม่เดือดร้อน

ศีล เป็นของดีประจำตัว ถ้ารักษาศีลไว้ได้ วัดไม่ได้อะไรหรอก ตัวท่านเองได้อันนี้

พระพุทธเจ้าสอน ศีล สมาธิ ปัญญา : 

ศีล อยู่ที่เรา, 
สมาธิ อยู่ที่เรา, 
ปัญญา อยู่ที่เรา แบบ ศีล ท่านไม่ได้สอนที่ไหน สอนที่ตัวเราทั้งนั้น


ขอให้ขอให้กัลยาณมิตรได้อานิสงฆ์ เหมือนมาปฎิบัติด้วยตนเองทุกประการ “ ขอให้ มีปัญญา มีความเพียร มีความขันติ มีบารมีสิบทัศ มีศีล ท่ีงดงาม สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิค่ะ (ปิติใจ เป็นอย่างมาก หลวงพ่ออินทร์ถวาย เมตตา ให้ของ มงคล บางประการ จะเก็บเป็น มงคลชีวิต เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจ ให้พึ่งระลึกถึง พ่อแม่ครูบาอาจารย์เสมอ )

All Comments: 0 Pages: 1/0

ทดสอบ : 

 

 

ของดี ราคาโดน ลองเข้าไปดูเลย!

ชื่อสินค้า:  ชุดขาวปฎิบัติธรรมชาย,หญิง ชุดชี ชุดถือศีล ชุดขาว ชุดกินเจ

ราคาสินค้า:  ฿399

ส่วนลดสินค้า:  ฿219

https://s.lazada.co.th/s.okvnq

Click